Nome Flyklubb
Lunde Flyplass

Lunde Airport ENLU

English text in red

Lunde Flyplass ligger parallellt med Fv. 359 vest for Nomevann, med bil ca. 2 km fra Lunde sentrum og ca. 8 km fra Ulefoss. Det er enklest å komme dit med bil eller fly, men det er også mulig å ta tog og buss til Lunde. På sommeren kan man også reise til og fra Lunde med en av kanalbåtene på Telemarkskanalen.

Dersom man kommer med bil fra Ulefoss er flystripen synlig fra Fv. 359 på høyre side rett etter at man har passert Nomevann. Telemarkskanalen går på nordsiden av flyplassen. Selve flystripa i Lunde er 700 meter lang med gress. Med sikkerhetsområdet i begge ender er den totale brukbare lengden for landing og avgang på gressbanen ca. 950 meter. Banen brøytes IKKE vinterstid, noe som betyr at seilflyaktiviteten kun foregår når snø og vårløsning ikke er tilstede. Vinterstid er banen følgelig normalt stengt, med mindre man har skiunderstell på flyet sitt. 


Nome Flyklubb er konsesjonshaver for Lunde Flyplass og det kreves PPR (forhåndstillatelse) for å få fly på plassen med besøkende fly. Hovedgrunnen til dette er de varierende baneforholdene på gresstripa, da spesielt vår og høst, men også generelt etter nedbør. Lunde Flyplass er hjemmebasen til Nome Flyklubb og det er mye seilflyaktivitet i alle helger mai-oktober, fellesferie og enkelte kvelder i uken. Motorflyet til klubben går hele året.
Google kart til Lunde Flyplass »


På MyPPR.no søker du om PPR og finner all nødvendig flyplassinformasjon som MÅ leses før bruk av Lunde Flyplass:For english users, use Jeppesen VFR chart for Lunde/Nome (ICAO: ENLU) and get PPR by e-mail


Modellflystripen

Det er Nome Modellflyklubb som har alt hovedansvar for modellflyging på Lunde flyplass. Modellflyging på Lunde Flyplass skal IKKE forekomme uten at man innehar medlemsskap i Nome Modellflyklubb samt har signert på gyldig brukerkvittering. For spørsmål om modellflyging på Lunde flyplass, forespørsel om medlemskap, eller andre modellflyrelaterte hendvendelser, skal Nome Modellflyklubb kontaktes. Nome Modellflyklubb sin Facebook-side


Webkamera fra Lunde Flyplass

Bildene er kun retningsgivende og ingen offisiell kilde og skal brukes med varsomhet. Nome Flyklubb fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle problemer grunnet feil med bildene. Bildene er tatt fra klubbhuset like ved terskel RWY-29. Oppdateres ca. hvert 5. minutt.
Sjekk dato og tid over bildene i tilfelle kameraene er ute av drift. Tid oppgitt er lokaltid.

 

Webcam from Lunde Airport

The images are for guidance only and no official source and should be used with caution. Nome Flyklubb disclaims any responsibility for any problems due to errors in the images. The photos are taken from the clubhouse just off threshold RWY-29. Updated approx. every 5th minute.
Check date and time on the images in case the cameras are out of order. Time given is local time.

NORTH


SOUTH


Trafikkoversikt Lunde Flyplass (PPR)

Merk at listen KUN inneholder besøkende fly. Fly stasjonert på Lunde Flyplass, og besøkende UTEN PPR vil ikke finnes på listen!


Traffic overview Lunde Airport (PPR)

The list ONLY contains visiting airplanes. Airplanes and gliders stationed at Lunde Airport, and visitors WITHOUT PPR will not be on the list!


ENLU - arkivbilder (archivephotos)Nome Flyklubb
Besøksadresse: Nomevegen 426 - Lunde i Telemark
E-post: post@nomeflyklubb.no
Org. nr: 986 716 297
Betaling til VIPPS skjer via nummer: 115925

Følg oss på Facebook og Instagram:

 Tekst og bilder © Nome Flyklubb 2009 - 2024
Site Powered by Sniggabo CMS v. 3.4